You are currently viewing “CETINJSKI SMJER” PESTINGRAD

"CETINJSKI SMJER"

PESTINGRAD

PESTINGRAD

Prvenstveno “Cetinjski smjer” Pestingrad 26.04.2022god.
 
U zapadnoj gornjoj stijeni Pestingrada(najviši vrh iznad Kotora), ispeli smo još jedan prvenstven smjer tradicionalnom alpinističkom tehnikom. Smjer nazivamo “Cetinjski” VII / V , 240m , 8h.
Smjer smo ispeli konstantno po otvorenoj stijeni bez kamina i žljebova. Smjer u kojem ocjena ne pada ispod V- težine..
Ovo nam je četvrti smjer koji smo ispeli u zapadnoj stijeni Pestingrada, a drugi prvenstveni. Stijena u prva dva cuga bila je mokra, kasnije umjereno krušljiva. Smjer izlazi tačno na stijenu na kojoj je ispisano crvenom farbom Pestingrad. Dejan je vodio navezu.
Lijevo od ovog smjera nekih 30-50m prije 3god ispeli smo takođe prvenstven smjer “Gavran” VI+, kroz žlijeb u drugoj polovini. Ovo je ujedno četvrti smjer koji smo popeli u zapadnoj stijeni Pestingrada. Najlakši Jugoslovenski smjer IV+ 380m ispeli smo 2014god.(po uvidu u stare korozirane klinove u smjeru zaključujem da je prvi put ispet u drugoj polovini prošlog vijeka) U donjoj stijeni direktno takođe Jugoslovenski VI 160m 2018god(u smjeru nalazimo sidrište u vidu dva korozirana klina) i Gavran prvenstveno VI+ 250m 2019god.
Naveza: Dejan i Rajko Popović.
Poslije zimskih alpinističkih avantura na Prokletijama, ovo je prva u suvoj stijeni ove godine. Plan je bio najbliža velika stijena, a to je zapadna stijena Pestingrada.
Oko 9h odlazimo na Njeguše i ostavljamo auto na Krstac. Odakle pješke sa svom potrebnom opremom i većom količinom vode, jer smo u prošlim avanturama u toj stijeni uvijek ostali žedni.
Za 45min već smo stigli planinarskom stazom do pred vrh Pestingrada. Ranijih godina vršili smo pristip stijeni sa desne strane. Ovaj put smo zaključili uz pomoć jednog snimka iz drona da se možemo domoći stijene sa lijeve strane. Spuštamo se manjim siparima lijevo od vrha i poslije 150m skrećemo desno, đe se abseilom spuštamo 30m i već nailazimo na veliki policu koja dijeli gornju i donju stijenu. Njome idemo desno ispod gornje stijene sve do centralnog dijela. Stijena je na više mjesta mokra. Sunce još nije obasjalo vertikalu, pa je malo i hladno. Gledam smjer Gavran sa boka i ne vjerujem da sam prije 3god to ispeo, izgleda veoma eksponirano. A mi treba ovog puta da penjemo još teži smjer. Nijesam optimista bio u tom trenutku. Ali kada se malo sjedne ispod stijene, popije čaj, nešto pojede i polako se oči adaptiraju na te ekstremne litice, dolazi polako i optimizam i vjera da se ipak može savladati još jedan luđački smjer.
 
Dejan je željan penjanja, tako da mu sa zadovoljstvom prepuštam navezu. Ulazimo u smjer po sredini između smjera Gavrana i Jugoslovenskog smjera, po otvorenoj vertikalnoj stijeni.
Stijena je i vlažna i hladna. Na prvih desetak metara smjera ostavljam plavo uže kroz “pješčani sat” u vidu međusidrišta da obilježim smjer.
Ruksak mi je veoma težak za penjanje ovog ranga. Prvih 30m ocjena je V.
U drugom cugu od 25m ocjena V+, treći cug od 40m od IV+ do VI-.

Četvrti cug 35m V+, peti cug i najteži 40m od V do VII.

Šeti cug lakši, prelaz traverzom od 25m ocjena IV. Sedmi cug 40m V-VI i izlazak na vrh, tik pored stijene na kojoj je ispisano Pestingrad.

 
Na svim sidrištima smo postavili po jedan anker i sidrišnu pločicu, kao i na najtežem detalju u smjeru.
 
 

kontakt

Social Media