visinski radovi

usluge radova na visini

Pružamo usluge za razne radove na visini. Za rad su zaduženi sertifikovani izvođači radova.
Možete nas kontaktirati na brojeve telefona: 067 432 409 Dejan 067 396 957 Vuk

RADOVI NA
FASADAMA

ČIŠĆENJE NA VISINI

MONTAŽNI RADOVI

KROVNE KOREKCIJE

FARBANJE NA
VISINI

SPUŠTANJE I DIZANJE TERETA

VISINSKE INSTALACIJE

kontakt

Social Media