You are currently viewing GALINA JAMA
SAMSUNG CAMERA PICTURES

"galina jama"

bjeloši

Danas smo po pozivu prijatelja ispitali jamu u selu Bjeloši. Galina jama je duboka 30m, 20m direktne vertikale i tu se nalazi mala terasica sa koje slijedi još 10m spuštanja užetom. Na samom dnu ne postoji dalje prolaz kroz koji bi se čovjek mogao provući. U jami smo pronašli jednu pušku, par bombi kao i granatu na samom dnu jame.

kontakt

Social Media