You are currently viewing “KAMIKAZA”

"kamikaza"

štirovnik

sjeveroistočna stijena

Ispeli smo i opremili prvenstven smjer u sjeveroistočnoj gredi Štirovnika. Smjer nazivamo “Kamikaza” zbog krušljivosti stijene u prva dva cuga i zbog direktne vertikale od 85m. Ocjena  VII/V+ ,1:30h.

Smjer smo djelinično opremili, sidrišta i par ankera na zdravim stijenama i težim detaljima đe nije moguće kucati klinove u budućem penjanju. Tako da se može kombinovati tradicionalno i sportsko penjanje.

Ovaj smjer spada u najteže smjerove od njih 12 koliko smo popeli u ovim gredama..

Marko i Vuk su sa suprotnog masiva sa kamerama zabilježili naš uspon.

Naveza: Dejan i Rajko

Rajko

kontakt

Social Media