You are currently viewing MAGANIK ALPINISTIČKI KAMP

"MAGANIK ALPINISTIČKI KAMP"

MAGANIK

TREŠTENI VRH

Alpinistička avantura MAGANIK 13,14.07.2022god.
U dva dana boravka na Maganiku. Ispeli smo dva prvenstvena smjera u istočnim stijenama Treštenog vrha. Povod ove alpinističke avanture bio je alpinistički kamp u organizaciji Malog alpinističkog kluba iz Podgorice.
Kvalitet stijene na Maganiku je veoma dobar, ali pristup stijenama iz kampa baš i nije. Dva sata hoda do podnožja stijena, koje opet ne bude neko posebno oduševljenje.
 

PRVI DAN

 
 
Prvog dana ispeli smo prvenstven smjer “Dan državnosti” VI, 150m, 3h u lijevom sektoru istočnih stijena Treštenog vrha.
U kamp Đatlo stigli smo oko 13h. Raspakovali stvari, nešto ručali i već u 14h sa opremom za penjanje uputili se prema Treštenom vrhu.

Uz pomoć Alpina quest aplikacije, makadamskim putem i bogazama vrletima Maganika za 1:45h stigli u podnožju stijena. Teren i okruženje dominira krečnjačkim stijenama raznog oblika. Biramo što veću vertikalu i teži smjer, jer smo orni za penjanje.

Prva vertikala je 90°. Deša penje prvi cug u duzini od skoro 50m, ocjena VI, IV. U tom cugu ostavljamo jedan klin.

Sljedeći cug dijeli manja škrapa koju traverziramo sa strane, da bi došli u poziciju da penjemo vertikalno, ocjena V-V+. U tom cugu ostavljam komade užadi u vidu čoka i pješčanog sata kao međuosiguranja, da označimo smjer.

Treći cug je i najlakši, ocjena IV. Sa vrha spuštanje izvodimo grebenom, lijevo od smjera. I prije mraka se uključujemo na markiranu stazu.

DRUGI DAN

Drugog dana u centralnom dijelu istočne stijene Treštenog vrha ispeli smo prvenstven smjer “Direktni” V+, 265m, 3h.
U početku nijesmo mogli da se odlučimo koji smjer da penjemo od 3 koja smo zamislili. Ipak je ovaj ispunio naša očekivanja i izašao na najvišu tačku u masivu. U obliku kamene piramide, naslagao sam kamenje, kao markaciju da označim đe se tačno ulazi u smjer. To sam uradio i na ulaz u smjer “Dan državnosti”. Dejan je vodio navezu i u ovom smjeru. Prvi cug, sam ulaz je ocjena V, zatim IV+. Drugi cug IV.

Treći cug je najteži i u njemu dominira ocjena V-V+ u dužini od 50m. U tom cugu sam ostavio klin i na dva mjesta pješčane satove u vidu međuosiguranja.

Naredna dva cuga su lakša. Zatim slijedi piramidalna stijena do vrha u kojoj Deša penje dva cuga ocjene V i IV. I tako izlazi na sam špicasti vrh u moru šiljatih vrhova, nazubljenih stijena robusnog Maganika. Đe se priroda sa kamenim sklupturama umjetnički poigrala.

Planina Maganik mnogo sliči Orjenu, kako sa stjenovitom konfiguracijom tako i četinarima, đe preovladava Munika. Silazak sa vrha izveli smo istim smjerom, absejlom, niz uže. Jer u takvom lavirintu stjenovitom, ispresijecanim škrapama, taj način povratka je bio najbrži i najbezbjedniji. U podnožju kuvamo paštu, ručamo i opet pješaka do kampa, đe provodimo nekih sat vremenau u druženju, a onda zbog kanjoning obaveza za vikend, moramo da se pakujemo i odlazimo kući.
Dobre pripreme i uvertira za neke buduće poduhvate i avanture.
Učesnici avanture-Dejan i Rajko Popović

PRVI DAN VIDEO

DRUGI DAN VIDEO

kontakt

Social Media