You are currently viewing “MAJA JEZERCE” FREERIDE

"mAJA JEZERCE" freeride

MAJA JEZERCE, PROKLETIJE

Sa visine od 2500m skoro pred mrak staju na bordove i spuštaju se sa njima i izvode njihov omiljeni freeride do 1900m gdje postavljamo novi kamp .

kontakt

Social Media