You are currently viewing PANORAMA JAMA I JAMA VATRE I LEDA

"PANORAMA JAMA I JAMA VATRE I LEDA"

lovćen

Danas smo locirali tri jame u reonu vrha Babina glava, od kojih smo dvije ispitali do kraja. Panorama jama sa ukupnom dubinom od 55m i što je rijedak slučaj da joj je to direktna vertikala iz cuga od vrha do dna, skoro da i nema u toj dužini nekih terasa. Panorama jama što je i logično jer se nalazi na padinama Babine glave ka moru.

Jama Vatre i Leda ukupna dubina jame je 80 m. Ulaz je vertikalan sa prvom vertikalom od 50m, zatim slijedi strma zemljana padina 15m koja je pomiješana sa strmim lednikom narednih 15m dubine đe se i završava.

kontakt

Social Media