You are currently viewing “Razglednica Boke”

"Razglednica Boke"

pestingrad

pestingrad

Smjer “Razglednica Boke” VIII- , 60m. Južno rame Pestingrada.
Opremili smo novi alpinistički smjer nazvavši ga Razglednica Boke, kakav se i stiče utisak dok se penje ova kompaktna eksponirana stjene 60 metara vertikale (stijena izuzetno dobra za penjanje, hrapava od kiša, bez lišajeva, sa jakim hvatovima).
Samim tim ispenjali smo prvenstveno i južni greben Pestingrada.
Prva dužina 30m, ocjena VIII- (uzbudljiva linija po goloj ploči sa manjim pukotinama i blažim previsom), druga dužina 30m, ocjena VII.
U smjeru smo postavili 26 ankera sa sidrišnim pločicama (ostalo je na ulazu u smjer lakši dio da postavimo još dvije pločice). U podnožju smjera, postavili smo tablicu sa nazivom smjera, dužinom i ocjenom.
Za potrebe sportskog penjanja ovog smjera, potrebno je uže od 60m i 12 kompleta.
Smjer opremili i ispenjali Vuk i Rajko Popović.

kontakt

Social Media