You are currently viewing SMJER “ŠTAND”
SAMSUNG CAMERA PICTURES

"štand"

lovćen

štirovnik

Iskoristismo ovaj lijepi dan u sjeveroistočnim gredama Štirovnika da ispenjemo jedan malo kraći prvenstven smjer “Štand” 120m V/IV 

Naveza: Vuk i Rajko Popović

Rajko

kontakt

Social Media