You are currently viewing SOKO GRAD-PEĆINA

"SOKO GRAD-PEĆINA"

štitari

Ukupna dužina nekih 250m. skoro cijelim dijelom je horizontalni prolaz , sa ponekom škrapom od 5-18m dubine.

kontakt

Social Media