You are currently viewing SPELEOLOŠKI DAN NA NJEGUŠIMA

"speleološki dan na njegušima"

njeguši

Ispitivanje jama i pećina nadomak Njeguša . Danas smo ipitali 4 jame-pećine ,od kojih je najveća i najdublja jama Bojanovića sa širokim verikalnim ulazom dubine 30m na toj dubini račvaju se dva pravca od kojih jedan ide uzbrdo oko 100m ,na kraju se nalazi puno pećinskih ukrasa stalgmita i stalaktita. Drugi pravac vodi nizbrdo u daljini nekih 140m. Ostale pećine su imale takođe vertikalne ulaze sa dubinama od 20-30m sa nekim kraćim uskim nastavcima većinom horizontalnim.

kontakt

Social Media